Kursusoversigt

5D Mentorforløb (online kursusforløb)

Velkommen til Ole Vadum Dahls 5D Online kursus- og mentorforløb på ID Web Academy

Mentorforløbet er et personligt og spirituelt selvudviklingsforløb fordelt på 8 moduler - spækket med over 50 timers undervisning, fantastiske meditationer, live-undervisning og gruppesparring med din Mentor Ole Vadum Dahl.


 • 8 moduler, et til hvert område af dit liv
  På Mentorforløbet får du psykologiske og spirituelle udviklingsredskaber til alle områder af dit liv,

  1. kroppen og dens velvære,
  2. følelser og seksualitet,
  3. selvfølelse og personlig gennemslagskraft,
  4. kærlighed og nære relationer,
  5. kommunikation og personligt kald,
  6. intuition og klarhed, samt
  7. den spirituelle dimension af dig og dit liv.
  8. +et helt nyt introduktionsmodul, der starter dig godt op. 
 • En kæmpe værktøjskasse med meditationer, videoer, konkrete metoder og processer
  På de 8 moduler, finder du bl.a. artikler, grafikker og videoer, hvor Ole faciliterer dybe meditative processer, samt en lang række af positivt livstransformerende selvudviklingsmetoder, som han er stødt på eller selv har udviklet gennem fire årtier. 

  I værktøjskassen får du altså bl.a. adgang til et enormt videomateriale, med over 50 timers inspirerende videolektioner om...

  • modulernes særegne livstematikker og udviklingsmuligheder,
  • dybe guidede meditative processer,
  • livstransformerende selvudviklingsmetoder og
  • guidede selvudviklingsprocesser

Ole fortæller om Mentorforløbet

I denne sektion svarer Ole på en lang række spørgsmål om Mentorforløbet. Hør bl.a. om forløbet er rigtigt for dig og hvordan du arbejder med dig selv under forløbets 24 uger.

Mentorforum og Livestreams

tid-til-forandring-header03
Kig ind på dit forum
tid-til-forandring-header03
Bliv medlem af facebook-gruppen

Modul 0: Den røde tråd

Visioner, sammenhæng og nye tilgange til udvikling.

Modul 0 er et basis-modul, hvor du bliver introduceret til den pentagrale vision, på en både underholdende, inspirerende og oplevelsesorienteret måde. Her vil du også blive introduceret til nogle af de mange kraftfulde metoder, som vil være gennemgående på flere af de efterfølgende moduler.

Modul 0 handler om:

Hvad den pentagrale vision er og hvilke helt nye muligheder den giver dig, for at gennemgå en langt mere helhedsorienteret og bæredygtig udvikling, samtidig med, at du højner din livskvalitet betragteligt.

Hvordan du helt konkret kan vokse op, åbne op, rydde op, vågne op og lyse op indenfor alle de vigtigste områder af dit liv.

Hvordan du ved at praktisere 5D meditation – der er en meget naturlig og uanstrengende måde at meditere på – kan komme langt mere til stede i nuet og leve meget mere fra din inderste glædesfyldte værenskerne.

udviklingspentagram4-chakra
Introduktion til chakrasystemet
1:12:14

Modul 1: Et godt fundament for forandring

Jordforbindelse, sikkerhed og stabilitet.

Modul 1 handler om:

Hvordan vi skaber et godt og solidt fundament for at udvikle os personligt og spirituelt ved at styrke jordforbindelsen både energimæssigt, socialt, mentalt og helt lavpraktisk, i forhold til vores almindelige hverdag.

Hvordan vi igennem en ny og mere helhedsorienteret forståelse af vores fysiske helbred, og ved hjælp af en unik personligt tilpasset daglig praksis, kan drage omsorg for vores krop på en måde, som skaber en højere grad af trivsel og velvære.

chakrapentagram-rodchakraets dimensioner
Rodchakraets dimensioner
58:37
chakrapentagram-rodchakraets domæner
Rodchakraets domæner
21:21
chakrapentagram-rodchakraets veje
Rodchakraets veje
37:05
00 Intro til uge 2 af mentorforløbet - 6 minmp4
Introduktion til krop og sundhed
5:38
kroppens_dimensioner
Kroppens dimensioner
10:16
kroppens_domæner
Kroppens domæner
27:23
kroppenspentagram-kroppens veje
Kroppens veje
18:41
Lektion 2 - Sadan udvider du din bevidsthed - Guidet introduktion til 3- og 4-dimensionel opmærksomhed
Ekstra meditationer
56:37

Modul 2: Bevægelse og flow

Sanselighed, følelser og forandring.

Modul 2 handler om:

Hvordan du ved at styrke kontakten til det sanselige og naturligt kropslige, kan frisætte store mængder livsenergi, der kan bruges til at skabe et liv præget af endnu mere spontanitet, glæde og flow.

Hvordan du kan forbedre den indre balance mellem kærlighed og seksualitet på en måde, der både forstærker selve nydelsen, og samtidigt får det erotiske samspil til at fungere endnu bedre, i forhold til din partner.

Hvordan du bryder med ufrivillige følelsesreaktioner og bliver ‘større end’ følelserne, så du i stedet for at blive taget af dem og kørt rundt i manegen af dem, kan bruge dit følelsesliv bevidst og konstruktivt, som et kompas til at navigere i dit liv.

00 Intro til hara-chakraet
Introduktion til harachakraet
17:51
harachakra-dimensioner
Harachakraets dimensioner
8:02
harachakra-domæner
Harachakraets domæner
11:06
harachakra-veje
Harachakraets veje
1:57:52
Lektion 6 - 3 måder at opleve livet og spiritualitet på
Ekstra materiale til harachakraet
39:55
harachakra-følelsernes-dimensioner
Følelsernes dimensioner
1:00:28
harachakra-følelsernes-domæner
Følelsernes domæner
5:10
harachakra-følelsernes-veje
Følelsernes veje
2:07:58
Lektion 7 - Meditation og kunsten at møde livet som det er
Ekstra meditationer til følelser og forandring
37:23

Modul 3: Pondus og personlig gennemslagskraft

Identitet, selvværd og sunde grænser.

Modul 3 handler om:

Hvordan du finder gnisten, får tændt op under den indre ild og brænder igennem med de ting, som er allervigtigst for dig.

Hvordan du transformerer vrede og negativitet til styrke, handlekraft og mental klarhed, så du bliver i stand til at tage endnu bedre beslutninger i dit liv.

Hvordan du ved at forstå både dine egne og andre menneskers dybere bevæggrunde, bliver langt bedre til at sætte sunde og naturlige grænser, imellem dig selv og andre.

00 Introduktion til solarplexus-chakraet 12 min
Introduktion til solarplexus-chakraet
12:19
solarplexus-chakra-dimensioner
Solarplexus-chakraets dimensioner
24:29
solarplexus-chakra-domæner
Solarplexus-chakraets domæner
1:11:14
solarplexus-chakra-veje
Solarplexus-chakraets veje
1:36:05
solarplexus-chakra-dimensioner
Selvfølelsens dimensioner
45:29
solarplexus-chakra-domæner
Selvfølelsens domæner
solarplexus-chakra-veje
Selvfølelsens veje
2:25:48

Modul 4: Hjerterum og kærlighedens helende kraft

Empati, mod og medfølelse.

Modul 4 handler om:

Hvordan du finder ind til det allermest velmenende og naturligt venlige sted i dig, som samtidigt er den direkte vej ind til dit dybeste væsen, din oprindelige ordløse identitet og væren.

Hvordan dette indre hjerterum kan hele smertefulde følelser som f.eks. sorg, savn, længsel, skyld og skam og forvandle dem til kærlighed, medfølelse og sindsro.

Hvordan du ved at holde hovedet koldt og hjertet varmt, i udfordrende mellemmenneskelige situationer, kan ændre en negativ atmosfære til noget mere konstruktivt og åbent.

Introduktion til hjerte-chakraet
Introduktion til hjertechakraet
41:54
hjertechakra-dimensioner
Hjertechakraets dimensioner
34:07
hjertechakra-domæner
Hjertechakraets domæner
27:14
hjertechakra-veje
Hjertechakraets veje
4:42:44
Ekstra materiale til hjertechakraet

Modul 5: Livskunst og formålet med dit liv

Kreativitet, kald og kommunikation.

Modul 5 handler om:

Hvordan du kender forskel på den vise og livskloge stemme, der taler fra det ‘højere bevidste’ sted inde i dig, på den ene side – og de mange mindre bevidste indre stemmer, som udspringer af frygt, angst og selvbedrag på den anden.

Hvordan du finder dit personlige kald og følelse af formål med livet, og hvordan du virkeliggør den alment menneskelige tilskyndelse til at gøre en positiv forskel i verden, på din helt egen unikke måde.

Hvordan du kommunikerer med andre på en måde, hvor I ikke bare skiftes til at snakke, men hvor du skaber rum for en dyb, ærlig og autentisk kontakt.

Introduktion til halschakraet
halschakra-dimensioner
Halschakraets dimensioner
halschakra-domæner
Halschakraets domæner
5:10
halschakra-veje
Halschakraets veje
2:25:13

Modul 6: Et ekstra øje på dit liv

Overblik, opmærksomhed og intuition.

Modul 6 handler om:

Hvordan du udvikler din evne til at se de større mønstre i dit liv, så selv de tilsyneladende meningsløse og forvirrende begivenheder, i både fortid og nutid, kan få en helt ny betydning og dermed blive anledning til en dyb og varig transformation.

Hvordan du gennemskuer om din meditation og bevidsthedsudvikling leder dig i retning af mere vågenhed, klarhed og kærlighed. Eller om vi i virkeligheden, uforvarende, kommer til at bruge de fine værktøjer til at flygte fra livets uundgåelige smerte og dermed falder yderligere i søvn, i åndelig forstand.

Hvordan vi udvikler vores intuition, både indad til i forhold til hvilken retning vi skal vælge i livet, og udad til i forhold til andre mennesker.

Intro til pande-chakraet
Introduktion til pandechakraet
30:53
pandechakra-dimensioner
Pandechakraets dimensioner
1:05:46
pandechakra-domæner
Pandechakraets domæner
10:00
pandechakra-veje
Pandechakraets veje
1:09:54

Modul 7: Kronen på værket

Spiritualitet, tilknytning og transmission.

Modul 7 handler om:

Hvordan vi orienterer os og finder hoved og hale i de uendeligt mange spirituelle retninger og tilbud, og hvordan vi hver især finder den vej, som lige netop passer til vores unikke baggrund, gemyt og temperament.

Hvordan vi opdager og frigør os fra de ting i livet, som ikke længere giver mening eller ikke er i overensstemmelse med vores livsformål, og som derfor fastholder os i vores livssituation og på vores aktuelle udviklingsstadie.

Hvordan vi alle – som regel uden selv at vide det – ’konstant transmitterer’ vores følelser, stemninger og andre bevidsthedstilstande til hinanden, og hvordan vi bevidst kan bruge denne naturlige ‘udstråling’ til at vække den inderste oprindelige essens eller værenskerne og åbne hjertet hos hinanden helt uden forklaringer eller ord.

01 Intro til krone-chakraet- 6 min
Introduktion til kronechakraet
53:19
kronechakra-dimensioner
Kronechakraets dimensioner
43:07
kronechakra-domæner
Kronechakraets domæner
7:30
kronechakra-veje
Kronechakraets veje
32:20