Kursusoversigt

Online Kursus- og Mentorforløb

Velkommen til Ole Vadum Dahls Online kursus- og mentorforløb på ID Web Academy

Nu starter vi endnu et forløb op, af Ole Vadum Dahls bandebrydende og populære Online kursus- og mentorforløb, i en ny og udvidet udgave.

Mentorforløbet er et 24 ugers tilrettelagt personligt og spirituelt selvudviklingsforløb fordelt på 8 moduler - spækket med over 50 timers undervisning, fantastiske meditationer, live-undervisning og gruppesparring med din Mentor Ole Vadum Dahl.

Forløbet kan følges hen over de 24 fastlagte uger, i takt med at Ole tager fat på et nyt modul og tema hver tredje uge, eller du kan hoppe direkte til det livsområde, hvor du har brug for ny inspiration til din videre udvikling. Det kan du efter forløbet tre første introduktionsuger.

Mentorforløbet har opstart tirsdag den 5. oktober kl. 19:00, hvor Ole går i luften med det første live-webinar via Zoom og vi åbner op for intromodulet på dit online kursus- og medlemsområde.

 • 8 moduler, et til hvert område af dit liv
  På Mentorforløbet får du psykologiske og spirituelle udviklingsredskaber til alle områder af dit liv,

  1. kroppen og dens velvære,
  2. følelser og seksualitet,
  3. selvfølelse og personlig gennemslagskraft,
  4. kærlighed og nære relationer,
  5. kommunikation og personligt kald,
  6. intuition og klarhed, samt
  7. den spirituelle dimension af dig og dit liv.
  8. +et helt nyt introduktionsmodul, der starter dig godt op. 
 • En kæmpe værktøjskasse med meditationer, videoer, konkrete metoder og processer
  Efter det indledende 3-ugers modul, frigiver vi alle de resterende 7 moduler inde på dit kursus- og medlemsområde. Du behøver altså ikke at vente, til de livstemaer der er allermest relevante for dig, dukker op i forløbet.

  På de frigivne 8 moduler, finder du bl.a. artikler, grafikker og videoer, hvor Ole faciliterer dybe meditative processer, samt en lang række af positivt livstransformerende selvudviklingsmetoder, som han er stødt på eller selv har udviklet gennem fire årtier. 

  I værktøjskassen får du altså bl.a. adgang til et enormt videomateriale, med over 50 timers inspirerende videolektioner om...

  • modulernes særegne livstematikker og udviklingsmuligheder,
  • dybe guidede meditative processer,
  • livstransformerende selvudviklingsmetoder og
  • guidede selvudviklingsprocesser

 • Live webinar med Ole Vadum Dahl hver tredje uge
  Fra den 5. oktober har du mulighed for at deltage Live hver tredje uge og lade dig inspirere og guide af en af Danmarks absolut mest visionære og erfarne undervisere og mentorer indenfor personlig og spirituel udvikling.

  Hver live-stream afsluttes med en Q&A, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål til Ole og få svar på netop de emner, som er relevante og vigtige for dig.
 • Personlig sparring med Ole (inkluderet)
  Som noget nyt har du nu mulighed for at deltage i en mindre mentorgruppe på 5-7 personer, hvor der er sat tid af til, at du kan få personlig sparring fra Ole og samtidigt få glæde af at opleve Oles svar og guidninger af de andre deltagere i gruppen.

  Gruppen mødes med Ole via Zoom to gange i løbet af de 24 uger, men kan også vælge at mødes som en selvstyrende udviklingsgruppe, ind imellem de planlagte mødeaftener med Ole. 

  De to sparrings-sessioner varer hver 2-3 timer og er nu inkluderet i prisen for mentorforløbet.

 • Lektioner når det passer dig.
  Da alle live-streams bliver optaget og efterfølgende lagt ud på medlemsområdet, har du mulighed for både at være med live via Zoom eller 'on demand', når det passer ind i din kalender.
 • Nyt video og tekstmateriale hver tredje uge
  Under forløbets 24 uger, tager Ole hver tredje uge fat på et nyt modul, hvor værktøjskassen bliver suppleret med det seneste live-webinar, nye videoer, guidede meditationer, artikler, praktiske øvelser m.m. der hører til pågældende modul.

Mentorforum & Datoer for Live-streams

Kig ind på dit forum
Bliv medlem af facebook-gruppen

Modul 0: Den røde tråd (Uge 1-3)

Visioner, sammenhæng og nye tilgange til udvikling.

Modul 0, der løber over de første 3 uger, er et basis-modul, hvor du bliver introduceret til den pentagrale vision, på en både underholdende, inspirerende og oplevelsesorienteret måde. Her vil du også blive introduceret til nogle af de mange kraftfulde metoder, som vil være gennemgående på flere af de efterfølgende moduler.

Modul 0 handler om:

 • Hvad den pentagrale vision er og hvilke helt nye muligheder den giver dig, for at gennemgå en langt mere helhedsorienteret og bæredygtig udvikling, samtidig med, at du højner din livskvalitet betragteligt.

 • Hvordan du helt konkret kan vokse op, åbne op, rydde op, vågne op og lyse op indenfor alle de vigtigste områder af dit liv.

 • Hvordan du ved at praktisere pentagral meditation - der er en meget naturlig og uanstrengende måde at meditere på - kan komme langt mere til stede i nuet og leve meget mere fra din inderste glædesfyldte værenskerne.
udviklingspentagram4-chakra
Introduktion til chakrasystemet
1:12:14

Modul 1: Et godt fundament for forandring (uge 4-6)

Jordforbindelse, sikkerhed og stabilitet.

Modul 1 handler om

 • Hvordan vi skaber et godt og solidt fundament for at udvikle os personligt og spirituelt ved at styrke jordforbindelsen både energimæssigt, socialt, mentalt og helt lavpraktisk, i forhold til vores almindelige hverdag.
 • Hvordan vi igennem en ny og mere helhedsorienteret forståelse af vores fysiske helbred, og ved hjælp af en unik personligt tilpasset daglig praksis, kan drage omsorg for vores krop på en måde, som skaber en højere grad af trivsel og velvære.
livestream-modul1
Modul 1 Livestream
2:10:34
chakrapentagram-rodchakraets dimensioner
Rodchakraets dimensioner
58:37
chakrapentagram-rodchakraets domæner
Rodchakraets domæner
21:21
chakrapentagram-rodchakraets veje
Rodchakraets veje
37:05
00 Intro til uge 2 af mentorforløbet - 6 minmp4
Introduktion til krop og sundhed
5:38
kroppens_dimensioner
Kroppens dimensioner
10:16
kroppens_domæner
Kroppens domæner
27:23
kroppenspentagram-kroppens veje
Kroppens veje
18:41
Lektion 2 - Sadan udvider du din bevidsthed - Guidet introduktion til 3- og 4-dimensionel opmærksomhed
Ekstra meditationer
44:57

Modul 2: Bevægelse og flow (uge 7-9)

Sanselighed, følelser og forandring.

Modul 2 handler om

 • Hvordan du ved at styrke kontakten til det sanselige og naturligt kropslige, kan frisætte store mængder livsenergi, der kan bruges til at skabe et liv præget af endnu mere spontanitet, glæde og flow.
 • Hvordan du kan forbedre den indre balance mellem kærlighed og seksualitet på en måde, der både forstærker selve nydelsen, og samtidigt får det erotiske samspil til at fungere endnu bedre, i forhold til din partner.
 • Hvordan du bryder med ufrivillige følelsesreaktioner og bliver ‘større end’ følelserne, så du i stedet for at blive taget af dem og kørt rundt i manegen af dem, kan bruge dit følelsesliv bevidst og konstruktivt, som et kompas til at navigere i dit liv.
livestream-modul2
Modul 2 Livestream
2:05:24
00 Intro til hara-chakraet
Introduktion til harachakraet
17:51
harachakra-dimensioner
Harachakraets dimensioner
8:02
harachakra-domæner
Harachakraets domæner
11:06
harachakra-veje
Harachakraets veje
1:57:52
Lektion 6 - 3 måder at opleve livet og spiritualitet på
Ekstra materiale til harachakraet
39:55
harachakra-følelsernes-dimensioner
Følelsernes dimensioner
1:00:28
harachakra-følelsernes-domæner
Følelsernes domæner
5:10
harachakra-følelsernes-veje
Følelsernes veje
2:07:58
Lektion 7 - Meditation og kunsten at møde livet som det er
Ekstra meditationer til følelser og forandring
37:23

Modul 3: Pondus og personlig gennemslagskraft (uge 10-12)

Identitet, selvværd og sunde grænser.

Modul 3 handler om

 • Hvordan du finder gnisten, får tændt op under den indre ild og brænder igennem med de ting, som er allervigtigst for dig.
 • Hvordan du transformerer vrede og negativitet til styrke, handlekraft og mental klarhed, så du bliver i stand til at tage endnu bedre beslutninger i dit liv.
 • Hvordan du ved at forstå både dine egne og andre menneskers dybere bevæggrunde, bliver langt bedre til at sætte sunde og naturlige grænser, imellem dig selv og andre.
Modul 3 Livestream
00 Introduktion til solarplexus-chakraet 12 min
Introduktion til solarplexus-chakraet
12:19
solarplexus-chakra-dimensioner
Solarplexus-chakraets dimensioner
24:29
solarplexus-chakra-domæner
Solarplexus-chakraets domæner
1:11:14
solarplexus-chakra-veje
Solarplexus-chakraets veje
1:36:05
solarplexus-chakra-dimensioner
Selvfølelsens dimensioner
30:06
solarplexus-chakra-domæner
Selvfølelsens domæner
solarplexus-chakra-veje
Selvfølelsens veje
1:45:06

Modul 4: Hjerterum og kærlighedens helende kraft (uge 13-15)

Empati, mod og medfølelse.

Modul 4 handler om

 • Hvordan du finder ind til det allermest velmenende og naturligt venlige sted i dig, som samtidigt er den direkte vej ind til dit dybeste væsen, din oprindelige ordløse identitet og væren.

 • Hvordan dette indre hjerterum kan hele smertefulde følelser som f.eks. sorg, savn, længsel, skyld og skam og forvandle dem til kærlighed, medfølelse og sindsro.

 • Hvordan du ved at holde hovedet koldt og hjertet varmt, i udfordrende mellemmenneskelige situationer, kan ændre en negativ atmosfære til noget mere konstruktivt og åbent.

Modul 4 Livestream
Introduktion til hjerte-chakraet
Introduktion til hjertechakraet
41:54
hjertechakra-dimensioner
Hjertechakraets dimensioner
22:21
hjertechakra-domæner
Hjertechakraets domæner
27:14
hjertechakra-veje
Hjertechakraets veje
3:37:02
Ekstra materiale til hjertechakraet

Modul 5: Livskunst og formålet med dit liv (uge 16-18)

Kreativitet, kald og kommunikation.

Modul 5 handler om

 • Hvordan du kender forskel på den vise og livskloge stemme, der taler fra det ‘højere bevidste’ sted inde i dig, på den ene side - og de mange mindre bevidste indre stemmer, som udspringer af frygt, angst og selvbedrag på den anden.

 • Hvordan du finder dit personlige kald og følelse af formål med livet, og hvordan du virkeliggør den alment menneskelige tilskyndelse til at gøre en positiv forskel i verden, på din helt egen unikke måde.

 • Hvordan du kommunikerer med andre på en måde, hvor I ikke bare skiftes til at snakke, men hvor du skaber rum for en dyb, ærlig og autentisk kontakt.

Modul 5 Livestream
Introduktion til halschakraet
halschakra-dimensioner
Halschakraets dimensioner
halschakra-domæner
Halschakraets domæner
5:10
halschakra-veje
Halschakraets veje
2:25:13

Modul 6: Et ekstra øje på dit liv (uge 19-21)

Overblik, opmærksomhed og intuition.

Modul 6 handler om

 • Hvordan du udvikler din evne til at se de større mønstre i dit liv, så selv de tilsyneladende meningsløse og forvirrende begivenheder, i både fortid og nutid, kan få en helt ny betydning og dermed blive anledning til en dyb og varig transformation.

 • Hvordan du gennemskuer om din meditation og bevidsthedsudvikling leder dig i retning af mere vågenhed, klarhed og kærlighed. Eller om vi i virkeligheden, uforvarende, kommer til at bruge de fine værktøjer til at flygte fra livets uundgåelige smerte og dermed falder yderligere i søvn, i åndelig forstand.

 • Hvordan vi udvikler vores intuition, både indad til i forhold til hvilken retning vi skal vælge i livet, og udad til i forhold til andre mennesker.

Modul 6 Livestream
Intro til pande-chakraet
Introduktion til pandechakraet
30:53
pandechakra-dimensioner
Pandechakraets dimensioner
1:05:46
pandechakra-domæner
Pandechakraets domæner
10:00
pandechakra-veje
Pandechakraets veje
1:09:54

Modul 7: Kronen på værket (uge 22-24)

Spiritualitet, tilknytning og transmission.

Modul 7 handler om

 • Hvordan vi orienterer os og finder hoved og hale i de uendeligt mange spirituelle retninger og tilbud, og hvordan vi hver især finder den vej, som lige netop passer til vores unikke baggrund, gemyt og temperament.

 • Hvordan vi opdager og frigør os fra de ting i livet, som ikke længere giver mening eller ikke er i overensstemmelse med vores livsformål, og som derfor fastholder os i vores livssituation og på vores aktuelle udviklingsstadie.

 • Hvordan vi alle - som regel uden selv at vide det - ’konstant transmitterer’ vores følelser, stemninger og andre bevidsthedstilstande til hinanden, og hvordan vi bevidst kan bruge denne naturlige ‘udstråling’ til at vække den inderste oprindelige essens eller værenskerne og åbne hjertet hos hinanden helt uden forklaringer eller ord.

Modul 7 Livestream
01 Intro til krone-chakraet- 6 min
Introduktion til kronechakraet
53:19
kronechakra-dimensioner
Kronechakraets dimensioner
43:07
kronechakra-domæner
Kronechakraets domæner
7:30
kronechakra-veje
Kronechakraets veje
32:20