Kursusoversigt

Online Mentorforløbet (Del 1)

Velkommen til ID Web Academys Mentor-forløb, med Ole Vadum Dahl som din underviser.
På dette 14 ugers kursusforløb med Ole Vadum Dahl, får du en enestående mulighed for at sætte gang i en dyb og varig personlig og spirituel udviklingsproces.

På mentorforløbet får du en helt ny forståelse af dig selv og dit liv, ikke mindst fordi, du får sat din hidtidige erfaring med personlig og spirituel udvikling ind i en langt større og meget mere sammenhængende forståelsesramme. 

Du får svar på, hvorfor du (måske) som så mange andre, jævnligt falder ind i gamle mønstre, hvortil du får kraftfulde metoder til at bryde ud af hamsterhjulet og til at folde dit fulde potentiale ud, på en måde, der er langtidsholdbar. 

Du får konkrete redskaber til at udvikle dig både følelsesmæssigt, mentalt, socialt og bevidsthedsmæssigt.

Du vil kunne få et stort udbytte ud af dette forløb, uanset om du er relativt ny i forhold til personlig og spirituel udvikling, eller om du allerede har mange år på bagen. 

(Læs om alle modulerne længere nede på siden)


Om mentorforløbet
Online mentor-forløbet er inddelt i 7 moduler over 14 uger med minimum én ugentlig aften-lektion, som du kan opleve enten som live-stream eller ‘on demand’, når det passer ind i din kalender. Hver tredje uge vil der være Q&A, dvs. spørgsmål og svar via Zoom som opfølgning og afklaring i forhold til modulernes indhold.

Hertil vil der hver uge blive frigivet en lang række supplerende videoer, guidede meditationer, artikler, praktiske øvelser mv.

Modulernes indhold er tilrettelagt, så de svarer til de temaer og livsområder, som er associeret med de syv chakras indenfor den klassiske yoga.

Hvis du kender til chakraerne i forvejen, vil vi godt love dig, at du vil blive undervist i chakras på en måde, som du aldrig har oplevet før, ligesom du vil få en ny og dybere forståelse for de enkelte chakras og hvordan de fungerer hver især og i forhold til hinanden. 


Mentorforløb + Personlig sparring med Ole Vadum Dahl
Du kan også tilvælge at tage forløbet som et ‘udvidet’ mentorforløb. Her får du løbende personlig og faglig sparring af Ole Vadum Dahl. Det foregår i mindre grupper af 7 via Zoom, hvor du har mulighed for at ‘være på’ 3 gange under forløbet.

Du deltager og lærer samtidig ved at overvære de andre deltageres personlige sparring, de uger, hvor du ikke selv er på.

---
Mentor-forløbets del 2 forventes at have opstart i efteråret og er for dig, der allerede har taget denne linje og som gerne vil have praktisk træning i at være mentor.

Modul 1: Rammerne til forandring (uge 14 og 15)

Stabilitet, sikkerhed og sundhed

Modul 1 handler om

 1. Hvordan vi skaber et godt og solidt fundament for at udvikle os personligt og spirituelt ved at styrke jordforbindelsen både energimæssigt, socialt, bevidsthedsmæssigt og helt lavpraktisk i forhold til vores almindelige hverdag.

 2. Hvordan vi igennem en ny og mere helhedsorienteret forståelse af vores fysiske helbred og ved hjælp af en unik personligt tilpasset daglig praksis, kan drage omsorg for vores krop på en måde, som skaber en højere grad af trivsel og sundhed.
Program over modulet
Artikler og illustrationer til modulet
Live-stream: Lektion 1 (uge 14)
Øvelser til lektion 1
Live-stream: Lektion 2 (uge 15)
Øvelser til lektion 2
Guidede meditationer
Supplerende materiale
Supplerende videoer
Referencer til chakrasystemet og visdomstraditioner

Modul 2: Bevægelse og flow (uge 16 og 17)

Seksualitet, følelser og forandring

Modul 2 handler om

 1. Hvordan vi ved at styrke kontakten til det sanselige og naturligt kropslige kan frisætte store mængder livsenergi, der kan bruges til at skabe et liv præget af mere spontanitet, glæde og flow.

 2. Hvordan vi kan forbedre den indre balance mellem kærlighed og seksualitet på en måde, der både forstærker selve nydelsen, og samtidigt får det erotiske samspil til at fungere endnu bedre i forhold til vores partner.

 3.  Hvordan vi bryder med ufrivillige følelsesreaktioner og bliver ‘større end´ følelserne, så vi i stedet for at blive taget af dem og kørt rundt i manegen af dem, kan bruge vores følelsesliv bevidst og konstruktivt til at navigere i livet med.

Program over modulet
Artikler og illustrationer til modulet
Live-stream: Lektion 3 (uge 16)
Øvelser til lektion 3
Live-stream: FAQ #1
Live-stream: Lektion 4 (uge 17)
Øvelser til lektion 4
Guidede meditationer
Supplerende materiale
Supplerende videoer
Referencer til chakrasystemet og visdomstraditioner

Modul 3: Pondus og personlig gennemslagskraft (uge 18 og 19)

Styrke, selvværd og sunde grænser

Modul 3 handler om

 1. Hvordan vi finder gnisten, får tændt op under den indre ild og brænder igennem med de ting, som er allervigtigst for os.

 2. Hvordan vi transformerer vrede og negativitet til styrke, handlekraft og mental klarhed, så vi bliver i stand til at tage endnu bedre beslutninger i vores liv.

 3. Hvordan vi ved at forstå både vores egne og andre menneskers dybere bevæggrunde, bliver langt bedre til at sætte sunde og naturlige grænser imellem os.

Program over modulet
Artikler og illustrationer til modulet
Live-stream: Lektion 5 (uge 18)
Øvelser til lektion 5
Live-stream: Lektion 6 (uge 19)
Øvelser til lektion 6
Live-stream: FAQ #2
Guidede meditationer
Supplerende materiale
Supplerende videoer
Referencer til chakrasystemet og visdomstraditioner

Modul 4: Hjerterum og kærlighedens helende kraft (uge 20 og 21)

Rummelighed, mod og medfølelse

Modul 4 handler om

 1. Hvordan vi finder ind til det allermest velmenende og naturligt venlige sted i os, som samtidigt er den direkte vej ind til vores dybeste væsen, vores oprindelige ordløse identitet og væren.

 2. Hvordan dette indre hjerterum kan hele smertefulde følelser som f.eks. sorg, savn, længsel, skyld og skam og forvandle dem til kærlighed, medfølelse og sindsro.

 3. Hvordan vi ved at holde hovedet koldt og hjertet varmt i udfordrende mellemmenneskelige situationer kan ændre en negativ atmosfære til noget mere konstruktivt og åbent.

Program over modulet
Artikler og illustrationer til modulet
Live-stream: Lektion 7 (uge 20)
Øvelser til lektion 7
Live-stream: Lektion 8 (uge 21)
Øvelser til lektion 8
Guidede meditationer
Supplerende materiale
Supplerende videoer
Referencer til chakrasystemet og visdomstraditioner

Modul 5: Ord som forvandler (uge 22 og 23)

Indre stemmer, kald og kommunikation

Modul 5 handler om

 1. Hvordan vi kender forskel på den vise og livskloge stemme, der taler fra det ‘højere bevidste’ sted inde i os på den ene side og de mange mindre bevidste indre stemmer, som i virkeligheden udspringer af frygt, begær og selvbedrag på den anden.

 2. Hvordan vi hver især finder vores personlige kald og følelse af formål med livet, og hvordan vi virkeliggør den alment menneskelige tilskyndelse til at gøre en positiv forskel i verden, på vores helt egen unikke måde.

 3. Hvordan vi kommunikerer med andre på en måde, hvor vi ikke bare skiftes til at snakke, men hvor vi skaber rum for en dyb, ærlig og autentisk kontakt.

Program over modulet
Artikler og illustrationer til modulet
Live-stream: Lektion 9 (uge 22)
Øvelser til lektion 9
Live-stream: FAQ #3
Live-stream: Lektion 10 (uge 23)
Øvelser til lektion 10
Guidede meditationer
Supplerende materiale
Supplerende videoer
Referencer til chakrasystemet og visdomstraditioner

Modul 6: Den sjette sans (uge 24 og 25)

Visioner, indsigt og intuition

Modul 6 handler om

 1. Hvordan vi udvikler vores evne til at se de større mønstre i vores liv, så selv de tilsyneladende meningsløse og forvirrende begivenheder i både fortid og nutid kan få en helt ny betydning og dermed blive anledning til en dyb og varig transformation.

 2. Hvordan vi gennemskuer om vores meditation og bevidsthedsudvikling leder os i retning af mere vågenhed, klarhed og kærlighed, eller om vi i virkeligheden uforvarende kommer til at bruge de fine værktøjer til at flygte fra livets uundgåelige smerte og dermed til at falde yderligere i søvn i åndelig forstand.

 3. Hvordan vi udvikler vores intuition både indad til i forhold til hvilken retning vi skal vælge i livet og udad til i forhold til andre mennesker.

Program over modulet
Artikler og illustrationer til modulet
Live-stream: Lektion 11 (uge 24)
Øvelser til lektion 11
Live-stream: Lektion 12 (uge 25)
Øvelser til lektion 12
Live-stream: FAQ #4
Guidede meditationer
Supplerende materiale
Supplerende videoer
Referencer til chakrasystemet og visdomstraditioner

Modul 7: Kronen på værket (uge 26 og 27)

Spiritualitet, tilknytning og transmission

Modul 7 handler om

 1. Hvordan vi orienterer os og finder hoved og hale i de uendeligt mange spirituelle retninger og tilbud, og hvordan vi hver især finder den vej, som lige netop passer til vores unikke baggrund, gemyt og temperament.

 2. Hvordan vi opdager og frigør os fra de ting i livet, som ikke længere giver mening eller ikke er i overensstemmelse med vores livsformål, og som derfor fastholder os i vores livssituation og på vores aktuelle udviklingsstadie,

 3. Hvordan vi alle - som regel uden selv at vide det - ’konstant transmitterer’ vores følelser, stemninger og andre bevidsthedstilstande til hinanden, og hvordan vi bevidst kan bruge denne naturlige ‘udstråling’ til at vække den inderste oprindelige essens eller værenskerne og åbne hjertet hos hinanden helt uden forklaringer eller ord.

Program over modulet
Artikler og illustrationer til modulet
Live-stream: Lektion 13 (uge 26)
Øvelser til lektion 13
Live-stream: Lektion 14 (uge 27)
Øvelser til lektion 14
Guidede meditationer
Supplerende materiale
Supplerende videoer
Referencer til chakrasystemet og visdomstraditioner