5D Coach Uddannelse

Traditionel coaching fokuserer stort set udelukkende på det enkelte individ og dets mentale ressourcer. 

5D coaching er helhedsorienteret og fokuserer på fem dimensioner af at være menneske, nemlig på krop, sind, ånd, kultur og natur.

Som 5D coaches bidrager vi med ægte helhedsorienterede og bæredygtige udviklingsprocesser.

Derfor tager vi både den kropslige, den psykiske og den dybere bevidsthedsmæssige dimension med i betragtning, når vi coacher.

Vi er også alle en del af en bestemt kultur, dvs. af forskellige sociale sammenhænge og af naturen, der her forstås som miljøet og vores konkrete fysiske omgivelser.

Hvis vi vil medvirke til udvikling og positive forandringer, der også holder på den lange bane, er vi nødt til at betragte os mennesker som en del af noget, der rækker ud over os som individer.

5D Coaches flytter mennesker fra deres identificerede ego-tilstande til mere af de, de dybest set er.

Fra ego til essens. Fra individ til helhed.

Introduktion

Tid til forandring - en introduktion
1:45:29
Tid til forandring